Φωτογραφίες

Είναι αδύνατον να ακουμπήσουμε σε φωτογραφίες τη μαγεία των τοπίων ή τα συναισθήματα των εικονιζόμενων.

Αν ισχύει όμως, έστω και λίγο αυτό που λένε για την αξία τους, πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να ταξιδέψετε για λίγο μαζί τους στο χώρο και στο χρόνο.

Για να διευκολύνουμε το ταξίδι, τις χωρίσαμε σε κατηγορίες.